Hopp til hovedinnhold
Kanopadling på Sandvinvatnet

Ein god stad å vera, ein god stad å læra

Ved Odda vidaregåande skule får du spennande og varierte studieretningar. Du kan velje mellom mange fag innan kvar studieretning. Vi er ein triveleg skule med moderne utstyr og eit aktivt og inkluderande læringsmiljø. Nærmiljøet gir mange moglegheitar, mellom anna innan organisasjonar, musikk, kultur og idrett.
Elevar ved skulen

Du skal ha det bra ved skulen vår

Vi arbeider aktivt for eit godt miljø på skulen, der du som elev skal oppleve tryggleik og sosial tilhøyrsle. Vi har ei rekke tenester og tilbod som du kan nytte deg av. Les meir under fana "Elevar og føresette".

Visma InSchool

Vi nyttar Visma InSchool som skuleadministrativt system. Føresette har tilgang til systemet. Klikk på lenka under for å få ei innføring. Lenke til innlogging finn du under "Snarvegar" øvst på heimesida vår.

Aktuelle saker

08.02.2024

Samtykkeskjema for bruk av bilete

Vi syns det er kjekt å dela glimt frå skulekvardagen på nettsidene våre, sosiale medier og i reklamemateriell. Vi håpar at du som elev tenkjer det er greitt å vere med på bileta vi publiserer. Derfor ønskjer vi at du signerer vårt digitale samtykkesk...

23.01.2024

Normal skule frå onsdag 24.01

Alle vegar er opne, og det vert difor normal skule frå i morgon onsdag 24.01

21.01.2024

Digital skule tysdag 23.01

Digital undervisning for alle elevar tysdag 23.01

18.01.2024

Farevarsel og skuledag 19.01

Vanleg skule fredag 19. januar, men heimeskule for elevar frå Jondal og Kvinnherad

05.01.2024

Ungdata 2024

Undersøkinga vert gjennomført i veke 4 - 7