Hopp til hovedinnhold
Kanopadling på Sandvinvatnet

Ein god stad å vera, ein god stad å læra

Ved Odda vidaregåande skule får du spennande og varierte studieretningar. Du kan velje mellom mange fag innan kvar studieretning. Vi er ein triveleg skule med moderne utstyr og eit aktivt og inkluderande læringsmiljø. Nærmiljøet gir mange moglegheitar, mellom anna innan organisasjonar, musikk, kultur og idrett.
Elevar ved skulen

Du skal ha det bra ved skulen vår

Vi arbeider aktivt for eit godt miljø på skulen, der du som elev skal oppleve tryggleik og sosial tilhøyrsle. Vi har ei rekke tenester og tilbod som du kan nytte deg av. Les meir under fana "Elevar og føresette".

Visma InSchool

Vi nyttar Visma InSchool som skuleadministrativt system. Føresette har tilgang til systemet. Klikk på lenka under for å få ei innføring. Lenke til innlogging finn du under "Snarvegar" øvst på heimesida vår.

Aktuelle saker

24.11.2023

Elevundersøkinga 2023. Informasjon til foreldre og føresette

Alle elevar vert inviterte til å delta i Elevundersøkinga 6. desember 2023.

09.08.2023

Invitasjon til informasjonsmøte for føresette

VELKOMEN 22. AUGUST

07.08.2023

Velkommen til elevar på studie og idrett

Informasjon om skulestart 17. august