Hopp til hovedinnhold
Kanopadling på Sandvinvatnet

Ein god stad å vera, ein god stad å læra

Ved Odda vidaregåande skule får du spennande og varierte studieretningar. Du kan velje mellom mange fag innan kvar studieretning. Vi er ein triveleg skule med moderne utstyr og eit aktivt og inkluderande læringsmiljø. Nærmiljøet gir mange moglegheitar, mellom anna innan organisasjonar, musikk, kultur og idrett.
Elevar ved skulen

Du skal ha det bra ved skulen vår

Vi arbeider aktivt for eit godt miljø på skulen, der du som elev skal oppleve tryggleik og sosial tilhøyrsle. Vi har ei rekke tenester og tilbod som du kan nytte deg av. Les meir under fana "Elevar og føresette".

Visma InSchool

Vi nyttar Visma InSchool som skuleadministrativt system. Føresette har tilgang til systemet. Klikk på lenka under for å få ei innføring. Lenke til innlogging finn du under "Snarvegar" øvst på heimesida vår.

Aktuelle saker

09.08.2023

Invitasjon til informasjonsmøte for føresette

VELKOMEN 22. AUGUST

07.08.2023

Velkommen til elevar på studie og idrett

Informasjon om skulestart 17. august

07.08.2023

Skulestart 2023-24

Informasjon om skulestart 17. august

04.08.2023

Velkommen til elevar på byggfag

Informasjon om skulestart 2023-24

04.08.2023

Velkommen til elevar på elektro

Informasjon om skulestart 2023-24

04.08.2023

Velkommen til elevar på helse og oppvekstfag

Informasjon om skulestart 2023-24

04.08.2023

Velkommen til elevar på TIF

Informasjon om skulestart 17. august

09.01.2023

Undervisningsevaluering 2023

Årets undervisningsevaluering skal gjennomførast 16. og 17. januar 2023.

22.08.2022

Signering av digital lånekontrakt

Du må signera digital lånekontrakt for å få låna lærebøker og anna utstyr. Signeringa gjeld for eitt skuleår om gongen, så alle elevar skal signera ny kontrakt ved skulestart. Dersom du er under 18 år, må føresette også signera kontrakten. Det blir sendt melding om signering til føresette etter at eleven har signert og meldt inn nødvending informasjon.

19.08.2022

Samtykkeskjema for bruk av bilete

Vi syns det er kjekt å dela glimt frå skulekvardagen på nettsidene våre, sosiale medier og i reklamemateriell. Vi håpar at du som elev tenkjer det er greitt å vere med på bileta vi publiserer. Derfor ønskjer vi at du signerer vårt digitale samtykkeskjema.