Hopp til hovedinnhold

Elektro og datateknologi

Elevar på elektro og datateknologi arbeider

Elektro og datateknologi er ei yrkesfagleg utdanning der du mellom anna lærer om installasjon og vedlikehald av elektriske og elektroniske system. Du går 2-3 år på skule før du kan søkje læreplass. Du kan ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Kvifor velje elektro og datateknologi?

Elektro og datateknologi er eit framtidsretta utdanningsval som gjev deg mange moglegheiter. Med fagbrev innan elektro og datateknologi stiller du sterkt når det gjeld både arbeid og vidare utdanning. På vilbli.no kan du lese meir om elektro og datateknologi.

Sjå meir om korleis det er å vere elev ved elektro- og datateknologi på skulen vår: 


Vi tilbyr

Odda vidaregåande skule har lang tradisjon for utdanning innan elektrofag. Vi har gode faglærar med lang erfaring frå bransjen.

Hos oss kan du søkje:

  • vg1 elektro og datateknologi
  • vg2 elenergi og ekom

Søk opptak på vigo.no

Første skuleåret (vg1)

Det første året vil du ha programfaga elektroniske kretsar og nettverk og energi- og styresystem. I programfaga vert det lagt vekt på innsikt, oppleving, refleksjon og medvitne val knytt til dei elektriske systema.

Elektro og datateknologi omfattar:

  • system for produksjon og distribusjon av elektrisk energi
  • system for tele- og datakommunikasjon
  • ei rekke elektriske apparat

Olje- og industriell produksjon, luft- og jernbanetransport og helsestell er pålagt stadig strengare krav om kvalitet og tryggingssystem. Dette er krav det ville vore vanskeleg å oppfylla utan elektriske system og kompetente fagfolk til å installere og vedlikehalde dei.

Andre skuleåret (vg2)

Hos oss kan du søkje vg2 elenergi og ekom. I eit høgt utvikla teknologisk samfunn treng vi sikre og velfungerande elektriske system. System for elenergi med produksjon, fordeling, installasjon og automatisering blir brukt i bustader, næringsbygg, industri og arbeidsliv.

Den teknologiske utviklinga i elenergifaga krev forståing, innsikt og utstyr. Opplæringa i elenergifag skal utvikle evna di til å tenkje heilskapleg, fremja forståing for system og tryggleik og utvikle evne til omstilling. Vi legg vekt på oppleving, utprøving, innsikt og medvitne val knytt til elenergisystema og tilhøyrande utstyr. Opplæringa skal fremje sjølvstende og samarbeid med andre i og utanfor eige fagområde.

Elev på elektro og datateknologi arbeider

Vegen vidare

Etter to år på skule kan du søkje læreplass i ei godkjent lærebedrift. 

Du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse (før eller etter læretida) for å kunne studere vidare på høgskule/universitet.