Hopp til hovedinnhold

Vaksenopplæring

Elevar på kjemiprosess

Dersom du er over 25 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, har du rett til vaksenopplæring og kan få tilbod om gratis opplæring. Andre kan også søkje og kan få tilbod om opplæring dersom det er ledige plassar

Vestland fylkeskommune gir tilbod om gratis vidaregåande opplæring for vaksne. Utdanninga kan føre fram til fagbrev, yrkes- eller studiekompetanse. Du kan også få realkompetansevurdering og studierettleiing hos oss. Alle tenester er gratis for deg med vaksenrett. 

Odda vidaregåande skule tilbyr skuleåret 2024-25:

Kjemiprosess- og laboratoriefag

Vg1 Teknologi- og industrifag, med vidare løp til Vg2 Kjemiprosess- og laboratoriefag.

 

Helsearbeidarfaget

Me tilbyr opplæring i helse- og oppvekstfag Vg1-3 for vaksne. Du får opplæring i programfaga og fellesfaga.

Tid og stad
* Start: September 2024, veke 36
* Stad: Odda vgs, Eidesmoen, Odda

Frå skuleåret 20245-25 vil dette tilbodet være organisert som modulbasert fag- og yrkesopplæring (MFY).

Du finn mykje relevant informasjon på Vestland Fylkeskommune sine sider om vaksenopplæring.

Ynskjer du opptak for 2024-25 registrerer du søknaden din før 1. MARS i vigo.no.

Sjå oversikt over vaksenopplæringstilbodet i Vestland fylke.

Meir informasjon får du og ved å ta kontakt med Rettleiingstenesta i Vestland Sør.

Søk utdanning

Du søkjer på vigo no. Fristen for å søkje er 1. mars.