Hopp til hovedinnhold

Sikkerhet og beredskap

Vestland fylkeskommune og Odda vidaregåande skule har gode system og rutinar for å sikra tryggleik og beredskap.

Vestland fylkeskommune har eit internt kvalitetssystem som inneheld beredskapsplanar og rutinar for ulike typar kriser som måtte oppstå. Kvalitetssystemet inneheld også føringar for til dømes datatryggleik og personvern. 

Odda vgs har ein ein lokal kriseberedskapsplan og tiltaksplanar for korleis vi skal handtere ulike hendingar. Vi har eige kriseleiing og kriseteam som arbeider med dette. Skulen har eit godt samarbeid med politi, helsevesen og brannvern, og med jamne mellomrom har vi øvingar, møte eller kurs om tema knytt til tryggleik og beredskap.