Hopp til hovedinnhold

Samarbeid skule-heim

Vi ønskjer eit tett og godt samarbeid med føresette.

Skulen kallar inn til møte for føresette for elevar på vg1 og vg2 tidleg i skuleåret. Her har kontaktlærarane eit særleg ansvar når det gjeld informasjon om klassa og den enkelte elev. Kontaktlærar har i tillegg ansvar for å organisere, gjennomføre og dokumentere konferansesamtale i løpet av første halvår av skuleåret (jf. § 20-4).

Føresette til ikkje-myndige elevar skal få munnleg eller skriftleg:

  • Varsling om eleven sitt fråvær.
  • Varsling dersom det er fare for at det ikkje er grunnlag for vurdering i fag eller dersom det er fare for at eleven kan få nedsett karakter i orden eller åtferd.
  • Informasjon om eleven og føresatte sine rettar etter opplæringslova og forskrifta.
  • Anna viktig informasjon om eleven, med mindre denne er underlagt teieplikt etter anna lovgjevnad. 

Konferansetimar haust 2023 og vår 2024

Klasse Dato
1BAA 31. okt, 18. mar
1ELA 30. okt, 18. mar
1HOA 30. okt, 18. mar
1TPA 30. okt, 18. mar
1TPB 30. okt, 18. mar
1STA 30. okt, 18. mar
   
2ELEA 28. nov, 19. mar
2KPLA 28. nov, mar
2PINA 28. nov, 19. mar
2SMEA 28. nov, 19. mar
2HEAA 28. nov, 19. mar
2STA 28.nov, 19. mar
2IDA 28.nov, 19. mar
3STA 19. mar